YMCA

ymca512

Fb

Letní aktivity

Díky spolupráci s městem jsme od Ministerstva vnitra získali finanční prostředky na realizaci celé řady zajímavých aktivit. Jejich cílem je podpora integrace držitelů dočasné ochrany. V rámci projektu nabízíme českým občanům i občanům z Ukrajiny (a nejen odtud) společné tábory, výlety či předškolní klubík, jež by měly podpořit začleňování cizinců do naší komunity.

Chcete-li se přidat na nějakou z našich akcí, ozvěte se nám a určitě se domluvíme.
 
Příměstské tábory – 8 příměstských táborů pro české a ukrajinské děti plné her, výletů do přírody, koupání, tvoření a dobrodružství
 
Jednodenní akce – legopárty, velikonoční lov vajíček, Haloween, atd. O konkrétních akcích Vás budeme informovat prostřednictvím facebooku s předstihem. Pokud si přejete být informováni i mailem, napište nám.
 
Výlety pro rodiny – výlety českých i ukrajinských rodin na zajímavá místa po okolí
 
Práznidnová hernička – místo pro setkávání rodin, nabídka hlídání ve „staré“  ZŠ na Malé straně. Datum otevření herničky zatím z důvodu nedokončené  rekonstrukce prostor není známo.
 
Klubík pro předškoláky – klubík pro děti od tří let s osmihodinovým provozem. Každý pracovní den 8 – 16.00.  Podnětné prostředí plné tvoření, rozvoj grafomotoriky i pohybových schopností dětí, procházky, výlety, anglické okénko. Za přítomnosti české i ukrajinské paní učitelky. Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte do klubíku, dejte vědět co nejdřív.
 
Tento projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Ministerstva vnitra a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v rámci systému výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023.

Klubík pro předškoláky

V prostorách „staré“ ZŠ na Malé straně otevíráme od září 2023 klubík pro předškolní děti od tří let (po dohodě i mladší).
Otevřen bude každý den od 8.00 do 16.00, o děti budou pečovat dvě vychovatelky.
Klubík bude kromě českých dětí navštěvovat i několik děti z Ukrajiny, které budou mít svou paní učitelku. Snažíme se tím zajistit jejich integraci v rámci plzenecké komunity.
Klubík je z velké části financován z dotace Ministerstva vnitra na podporu intergrace držitelů dočasné ochrany, z toho důvodu bude cenově velmi přijatelný, kurzovné vyjde na 1000 Kč měsíčně (při jedno až pětidenní docházce).
K tomu je třeba počítat s cenou za jídlo, kterou stanovíme během srpna, a za výlety, kterých se však dítě nemusí zúčastnit.
 
Na co se děti mohou těšit? Co nejčastější vycházky do přírody, blokové aktivity podporující dětskou zvídavost, motoriku, kreativitu i pohyb, hraní v podnětném prostředí vybaveném moderními didaktickými prvky, poutavé materiály s příběhem rozvíjející grafomotoriku a fantazii vytvořené pro potřeby klubíku.
 
Důraz klademe na pobyt venku, zvídavost a citlivý přístup ke každému dítěti.
 
Máte-li zájem o umístění dítěte do klubíku, napište co nejdřív, máme max. 12 míst!
 
S pozdravem,
Lenka Šimánová, YMCA Plzeň
kontakt: lenicka.z@email.cz, tel. 777 286079